Choose your language:

XXVII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2017

12.5. – 3.9.2017

Kroměříž – Olomouc – Bratislava - San Marino

Program / Plakát

Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., starosty města Kroměříže pana Mgr. Jaroslava Němce, záštity České komise pro UNESCO, Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q Brno, Proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska, Základní uměleckou školou Kojetín, Galerií U Artuše, Českým rozhlasem, Slovenským rozhlasem, Visegrad Music Reflections, European Conference of Promoters of New Music Amsterdam, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brusel, Maskfest Festival San Marino, Fondem na podporu umenia SK, Hudební nadací OSA, Společností pro duchovní hudbu Praha, Českým muzeem hudby Praha, Muzeem Bedřicha Smetany Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj.

The Festival is organized by the Artistic Initiative under the personal auspices of Minister of Culture of the Czech Republic Mgr. Daniel Herman, personal auspices of Minister of Education, Youth and Sports of Culture of the Czech Republic Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Mayor of Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, Archbishopric Olomouc, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, Library of Kroměříž Region, School of Arts Kojetin, Gallery Artuš, Czech Radio, Slovak Radio, Visegrad Music Reflections, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels, Maskfest Festival San Marino, Slovak Arts Council, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, Museum of Bedřich Smetana Prague, and with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Gideon Klein and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.

Zdenka a Václav Vaculovičovi

PDF verze 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002 2001 2000 1999
Copyright © 2011 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. Hosting stránek zajišťuje Tomáš Poles. Původní web zde Administrace.