Choose your language:
Forfest a lidé

Petr Štěpán - /Sdružení Corpora S-Praha/ výtvarník, hudebník

Současné dění např. ve výtvarném světě pociťuji jako jakýsi velký návrat právě k spirituálním hodnotám. Jako je stavba katedrály výsledkem ohromné spolupráce lidí z různých oblastí – a výsledkem harmonie, že teď je doba pro podobnou spolupráci…

Kolokvium 94

P. Pavel Ambros - /CMTF Cyrilo-Metodějská Teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc/

Žijeme ve světě, který je ovládán obrazovými a zvukovými vjemy. Dovolil bych si citovat větu Dostojevského: ”Jedinou možnou záchranou pro tento svět je objevení skutečné krásy”, - lásky Boží, která je schopna se vtělit do hmoty, do hudby, do obrazu. Myslím, že by církevní komunity měly pomoci umělcům najít jejich poslání v tomto světě. Církev by měla žít takovým způsobem, aby byli umělci, kteří toto poselství vtělené Boží lásky dovedou vnášet do tohoto světa. Myšlenka poznávat Boha v kráse, je zatím hodně vzdálena jak teologické reflexi, tak i umělecké tvorbě. Jestliže se člověk začne obracet k tomu, co je zde dáno nezávisle na něm, a začne to respektovat, začne s tím spolupracovat, najde i novou skutečnou tvůrčí sílu, kterou dnešní doba postrádá.

Kolokvium 94

Pavel Smutný – skladatel

…v našich podmínkách ojedinělá kulturní událost…

Rovnost 97

Vladimír Kokolia - /Akademie výtvarných umění Praha/, výtvarník, pedagog

Právě tím, jak neokázale pracují na lepším stavuvěcí, provokují… Přesto, že si zachovávají každý vlastní celistvost, dílo jednoho je zřetelně inspirací dílu druhého…

Katalog výstavy v Brně 93

P. Josef Hrdlička - /Arcibiskupství Olomoucké/ světící biskup

Věříme, že tato idea, která umění otvírá náboženskou dimenzi, se bude uplatňovat i v budoucnu…

Z listu 28.7.94

Roman Berger - /Bratislava/ - skladatel

Drahí priatelia, prešiel kus času, bol sice preplnený všetkým možným aj nemožným, ale napriek tomu, spomienka na Kroměříž nielen nezoslabla, ale stala sa samočinne doležitým faktorom obnovovania psychickej rovnováhy! Tak že eště raz slova vďaky a obdivu!

Z listu 21.7.94

Mons. Josef Hrdlička

Celková dramaturgie festivalu je vždy originální a osobitá. FORFEST poskytuje zázemí autorům a publiku, které oceňuje duchovní rozměr v současné tvorbě, jejíž orientace je do značné míry mimo tuto sféru…

Z listu 5.10.95

Mons. Josef Hrdlička - /Arcibiskupství Olomoucké/ světící biskup, předseda Biskupské konference

…přeji Vám, abyste i v budoucnu mohli obdarovávat stále více lidí svým uměním. Zvláště oceňuji Vaši poctivou snahu vyjádřit v umění tolik potřebnou ”vertikální” dimenzi Boží. Buďte ujištěni, že vše, co až dosud přinesly Vaše snahy na festivalu FORFEST , se těší naší upřímné pozornosti, úctě a obdivu.

Z listu 5.8.93

Rudolf Růžička – skladatel

Vynikající příprava, organizace průběhu, špičkové výkony jsou největšími klady festivalu…

OPUS MUSICUM 95

Tomáš Mazáč – historik umění

… festival prvotřídní kvality a rodící se tradice…

Lidová demokracie 92

Milena Sršňová – publicistka

Festival rozhodně nepatří k módním kulturním artiklům…

Respekt 91

Vít Zouhar – skladatel

Až bude FORFEST festivalem, na který “se jezdí”, přestane mě zajímat…

Respekt 91

Miroslav Malura – historik umění

Modlitba prostřednictvím umění se vyznačuje kontemplací a spiritualitou.

Kolokvium 97

Eva Trizuljaková – výtvarník

Náboženstvo po prvý raz v histórii ostalo bez skutočného umenia a odvtedy sa čaká, či sa Církev bez umenia zaobíde.

Kolokvium 97

Tomáš Černoušek – architekt

Náš život je dobou učení…

Kolokvium 94

Martina Pachmanová – historik umění

Otázku duchovního umění chápu spíše jako otázku autonomie a autenticity uměleckého díla, které plně vyrůstá z individuálních předpokladů umělce. Ale stejně jako umělecké dílo nevzniká samo od sebe, nejsou ani postoje a názory jakkoli individuálního tvůrce povahy imanentní, ale formují se v závislosti na širokém kntextu jeho existence ve světě určité doby…

Kolokvium 95

Marek Trizuljak – výtvarník

Je zapotřebí znovu objevit, že podstata umění a poslání Církve jsou si navzájem v mnoha směrech velice blízké…

Kolokvium 95

Petr Baran – fotograf

Váš festival je pozitivním činem, a to činem zvláště významným pro spoustu soukmenovců, i když třeba ne přímo účastných. Vždycky jsem u vás mimo jiné obdivoval vaši nezdolnou buldočí zaujatost pro věci nadosobního charakteru. Dáváte lidem svou sílu a energii – a ti, co jsou schopni přijímat, přijímají…

FORFEST 97

Jan Hanuš – skladatel

Forfest je už dnes největší festival soudobé hudby u nás /v České republice/

Respekt 91

Petr Eben / skladatel

Festival FORFEST je vzácným přínosem na české hudební scéně…

FORFEST 92

Daniel Lentz - /Arizona State University, USA/ skladatel

I enjoyed the performance in Kroměříž although it was very raw. It was in the moment. The audience was really into it, the performers were realy into it, and the space was incredible. It had its own kind of magic…

Create – Xebac Soumd Arts /Premiéra – Apologetica/

Monika Bártová - /Brno/ muzikolog

…pozoruhodná akce…

Rovnost 92

Roman Berger - /Bratislava/ skladatel, muzikolog

Mezi uměním a světem existuje trvalý, nepřeklenutelný rozpor. To je skutečnost, jež se mi potvrzuje celý život…

Fest. Kolokvium 94

Ludmila Vrkočová - /Svobodná Evropa/ publicistka

Krásné historické prostředí města jen umocňuje dojem z festivalu, který zatím nemá v naší zemi obdoby…

Český týdeník 95

Petr Kofroň - /Agon Praha/ skladatel, dirigent, poblicista

…organizátoři FORFESTU dělají a nefantazírují…

Hudební rozhledy 94

Ivo Medek /JAMU Brno/ skladatel, organizátor, publicista

…festival má již v oblasti soudobého umění oprávněné postavení zavedené a vysoce kvalitní aktivity středoevropského dopadu…

Hudební rozhledy 96

Jan Grossmann - /Univerzita Ostrava/ skladatel, muzikolog

Miluji Kroměříž s její zelení a historií, s jejími s jejími dvěma konzervatořemi, chrámy a sály plnými míru a krásy, s Muzeem Kroměřížska, Arcibiskupským zámkem… Neumím si ji už představit bez FORFESTU, bez těch slavností ducha, umění, tolerance a víry…

OPUS MUSICUM 97

Jan Trojan - /JAMU Brno/ muzikolog

Dosavadní práci festivalu lze označit za průkopnickou…

Svobodné slovo

Milan Slavický - /AMU Praha/ skladatel, muzikolog, publicista

Upřímně řečeno, bylo mým snem celá léta, že by jednou, až se situace změní a poměry uvolní, bylo možné udělat něco takového, co děláte vy teď tady – tzn. Festival současného křesťanského nebo duchovně inspirovaného umění. Pro křesťany – umělce je navázání přerušené kontinuity v této oblasti skutečně tématem číslo jedna.

Fest. Kolokvium Církev a umění 93

Copyright © 2011-17 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. Hosting stránek zajišťuje Tomáš Poles. Vstup do administrace.