Choose your language:
     
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, music critic, Prague – OPUS MUSICUM 4/2017   „Duchovní proudy v současném umění“ - Mezinárodní konference při festivalu Forfest 2017
Mgr. Vít Aschenbrenner, Phd. /CZ/ organist, conductor, musicologist, University of West Bohemia   Spolupráce s prostředím česko-bavorského pohraničí v novém tisíciletí v oblasti duchovní hudby na pozadí aktivit Kolegia pro duchovní hudbu
Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University   Současná vážná hudba na česko-bavorském pomezí po roce 1989
Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno   Zvukový svět dneška - hudební smog a spektralita v českém prostoru
KMD Prof. Ruth Forsbach / Germany / - organist, conductor - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid   Dvě zhudebnění pašijního příběhu z 20./21. století z Východu a Západu
Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - art historian, Prešov University   Bohdan Hostiňák - maliar napätého pokoja
Assoc. Prof.Vladislav Grešlík, PhD. /SK/ - Prešov University   Intellectual Archeology of the Present,or Lightening, Parasites and Paradoxes of Life Harmony
Prof. Michal Košut, Ph.D. /CZ/ - composer, Masaryk University Brno   Hudba českých kantorů jako inspirace pro dnešek
PhDr. Marie Kissová / Bulgaria / - cultural scientist, Sophia - ex-member of Institute of the Ministry of Culture and the Bulgarian Academy of Sciences   Současné umění jako součást kulturní transformace
Josefína Nedbalová   Duchovní hudba Karla Skleničky
PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, reporter of Czech Television   Slezské Rudoltice, Kouty nad Desnou, Třebovice: Světla a stíny mecenášů moravsko-slezského Pomezí / Kouty nad Desnou, Slezské Rudoltice and Třebovice - the lights and shadows of patrons of the Moravian - Silesian border
Doc. Ing. Arch. Jan Rajlich /CZ/ - International Biennale of Graphic design Brno, Association Q   HRA S PÍSMEM A KRESBOU / PLAY WITH TYPE AND DRAWINGS
Theodor Wiprud /USA/ - composer, New York Philharmonic Orchestra   Vyznání amerického „gugakovského“skladatele
     
MgA. Zdenka Vaculovičová /CZ/ Festival FORFEST CZECH REPUBLIC   Zpráva o Kolokviu 2015 - OPUS MUSICUM 4/2015
PhDr. Elena Letňanová /SK/ - art historian, pianist, musicologist, STU Bratislava   Medzinárodný hudobný festival - XXVI.FORFEST CZECH REPUBLIC 2015 - OPUS MUSICUM 4/2015
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. - Ústav hudební vědy FF MU, Brno   Budoucnost už uplynula. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby
Prof. František Gregor Emmert /CZ/ - composer, Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno   Možnosti využití polytempových relací v soudobé artificiální hudbě
Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist   26 symfonií Františka Gregora Emerta / 26 symphonies of František Gregor Emmert
Mgr. et Mgr. Jan Buchta, Ph.D. /CZ/ – art educator, curator and artist – The Gallery of Visual Art in Hodonin   Duchovní aspekty výtvarného projevu a jejich reflexe ve výtvarné výchově
P. ThDr. Jan Balík, PhD.   Podněty pro novou liturgickou hudební tvorbu
Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, UP Olomouc a MU Brno   Spirituální aspekty audiálního a grafického projevu
Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University   Několik příkladů fotoinformelů Evy Hubatové s hudební symbolikou
     
Mgr.Marián Paukov, PhD /SK/   DEMONŠTRÁCIA INTEGRÁLNEJ STRATÉGIE V PROCESE GLOBALIZÁCIE
Prof. Ing. Mg.A. Ivo Medek, Ph.D. – Janáčkova akademie múzických umění v Brně   Nač potřebujeme umění – malé zamyšlení (nejen) pro naše politiky
Theodore Wiprud /USA/ - New York Philharmonic Orchestra   ESSAY FOR FORFEST
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ - composer, Czech Museum of Music Prague   Sdružení Přítomnost
PhDr. Elena Letňanová /SK/   John Cage, muž, ktorý miloval zvuk.
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD. /SK/   autorský liturgický odev v Čechách a na Slovensku po roku 1989
Doc. Hana Babyrádová Stehlíková, Masarykova univerzita Brno   Duše v hmatu
doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/   art historian Prešov University
     
MgA. Iva Oplištilová /CZ/ - music theorist, Academy of Performing Arts - HAMU PRAHA   Poslechové strategie a hudební čas
akad. mal. Martin Zbojan, PhD /SK/ - Prešov University   DUCH DOBY ŠESŤDESIATÝCH ROKOV VO VÝTVARNOM UMENÍ A JEHO REVIVAL
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ – composer, Czech Museum of Music Prague   Prolínání hudebních, výtvarných a filosofických inspirací.
PhDr. Vlasta Čiháková Noshiro /CZ/ - art historian, Gallery of Critics Prague   Federico Díaz – Vize biomorfní architektury (Outside Itself - Interaktivní instalace sestavená roboty bez doteku lidské ruky – od konceptu po zhmotnění)
Prof. Vladimír Bokes /SK/ – VŠMU Bratislava, Festival MELOS ETOS, composer, teacher   Byť skladateľom
Dr. Tibor Kočík - Člen Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v Slovenskej republike   HĽADANIE DUCHOVNÝCH ASPEKTOV V SÚČASNOM VÝTVARNOM UMENÍ NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
PhDr. Michal Rataj /CZ/ - HAMU Praha   Domnělé ticho ve veřejném prostoru
Petr Vaculovič /CZ / - composer   Aktuální stav
Ak.mal. Marek Trizuljak /SK-CZ/ – visual artist, Union of Visual Artists of Olomouc   Odpovědí je obraz / The answer is a picture
MgA. Peter Machajdík /SK/ - skladatel   Spirituality & contemporary art
ThD. František Kunetka, Doc. /CZ/ - Palacky University Olomouc   Liturgická hudba a půl století liturgické reformy – bilance a výhled
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, critic, music writer – Magazine Hudební rozhledy   Duchovní hudba Jaroslava Krčka
doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - Prešov University   Od sakrálneho k duchovnému a späť
Prof. William Feasley – USA – University of Maryland Baltimore county   Robert Feasley, malíř
Doc. Dana Puchnarová, ak. mal. /CZ/ - Palacky University Olomouc   PROBOHA, JAKÝ SMYSL MÁ SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ? JDE O PATOLOGII NEBO O DUŠEVNÍ POTŘEBU?
     
Mirek Kovářík   Mladí básníci - skuteční vyvolení své generace?
Prof. Lidia Zielinska /Poznaň University, Poland/   CZAS DOŚWIADCZANY SŁUCHEM
Ak. Mal. Eva Trizuljaková   UMENIE AKO OBRAZ ĽUDSKEJ IDENTITY
Prof. Pavel Slezák /Professor Emeritus of Conservatory Kromeriz, CZ/   DUCHOVNÍ HUDBA – ROZDÍL MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM
PhDr. Milan Slavický /HAMU Prague – CZ/   REQUIEM
PhDr. Kateřina Růžičková /CZ/   VÝZNAM RITUÁLNÍ FUNKCE V SOUČASNÉM UMĚNÍ
Prof. Rudolf Růžička /JAMU Brno - CZ/   RELIGIÓZNÍ KOMPOZICE ÚČASTNÍKŮ SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE MUSICA NOVA
Dr. Petr Pokorný - Prague /CZ/   DUCHOVNÍ HUDBA – ÚTOČIŠTĚ !?
Prof. Tom Plsek /Berklee College of Music - Boston, USA/   SPIRITUÁLNÍ SÍLA HAVRANA
MgA. Tomáš Pálka Prague /CZ/   DUCHOVNÍ SMĚŘOVÁNÍ V DÍLE MARKA KOPELENTA, PAVLA ZEMKA A TOMÁŠE PÁLKY
Fred O´Callaghan /Dublin, Irish Republic/   SYMFONIE ASRAEL V ROCE 2007
PhDr. Vojtěch Mojžíš - Czech Museum of Music Prague /CZ/   PODOBY NOTOVÉHO ZÁPISU A JEHO TAJEMSTVÍ PRO BUDOUCNOST
Massimiliano Messieri and Michele Selva /Italy/   MLČENÍ JAKO NEJVYŠŠÍ VÝRAZ SPIRITUALITY
Doc. František Kunetka, Th.D. /Olomouc University – CZ/   KŘESŤANSKÉ MYSTÉRIUM JAKO HERMENEUTICKÝ KLÍČ K PROBLEMATICE SAKRALITY
Prof. Milan Kohout /The New England Institute of Art, Massachusetts College of Art Boston/   ŘEČ UMĚNÍ – TO CO JE POZOROVATELNÉ
Prof. Widmar Hader /Germany/   MYSTICKÉ ÚVAHY
PhD Vladislav Grešlík /Prešov University, Slovak Republic/   SKAMENELÝ ČAS, ARCHETYPY A VEČNOSŤ
MA. Lewis Gesner /Mobius Artists Group-School of the Museum of Fine Arts, Boston/   INSTRUMENTISMUS A NIŽŠÍ VĚDOMÍ VE SPIRITUÁLNÍM SVĚTLE
Mgr. Květa Fridrichová-Raueová /Olomouc University - CZ/   DUCHOVNÍ A VARHANNÍ TVORBA OLOMOUCKÉHO AUTORA ZDEŇKA FRIDRICHA (1927 - 2002)
Prof. Ruth Forsbach-Backhaus - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid /Germany/   HENNING FREDERICHS (1936-2003) PETR
PhD Wanda Dobrovská /Czech Radio – Prague, CZ/   „SPIRIT MURMUR“ ALANA HOVHANESSE
Prof. Vladimír Bokes /VŠMU – Bratislava, Slovak Republic/   PRELÚDIÁ A FÚGY PRE KLAVÍR, OP. 53
Prof. Alois Piňos - Professor Emeritus of JAMU Brno /CZ/   DUCHOVNÍ PROUDY V SOUČASNÉM UMĚNÍ
     
Ak.mal. Eva Trizuljaková /SK/   Entropa
Mgr. Marek Toman - básník, spisovatel /CZ/   Projekt Můj Golem a jeho multimediální přesahy
PhDr. Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham) - JAMU Brno /CZ/   Spiritualita v hudbě
Tereza Sumová - Otto Albert Tichý /CZ/   HUDBA V MÉM ŽIVOTĚ
Prof. PhD Milan Slavický - HAMU Praha /CZ/   20 let Forfestu
Michele Selva /ITÁLIE/   Itálie - čtyři příklady od prvních experimentů v 60. letech po současnost
PhDr. Vojtěch Mojžíš – České muzeum hudby Praha /CZ/   Zvukový záznam a reprodukovaná hudba v kontextu dějin evropské hudby
Prof. Massimiliano Messieri - skladatel /ITÁLIE/   HUDBA a MÉDIA: kolektivní rituál
Mgr. Petr Matuszek – Konzervatoř Praha /CZ/   Duchovní směřování ve skladbách Petra Pokorného z posledních let
Prof. PhD. Liviu Marinescu - California State University /USA/   Zachovat silnou spirituální tradici mimo domov
MgA. Peter Machajdík - skladatel /SK/   Spirituality & contemporary art
Mirek Kovářík /CZ/   Mladí básníci - skuteční vyvolení své generace…?
Prof. Vladimír Kokolia – Akademie výtvarných umění v Praze /CZ/   HRA
Arch. Ján Kodoň /SK/   Redukované poznámky o duchovnom/sakrálnom umení, prepísané s rôznych útržkov
MA. Lewis Gesner - Mobius Centre Boston - performer /USA/   Umění bez Ega
Mgr. Martin Flašar - Ústav hudební vědy FF MU, Brno /CZ/   Člověk, hudba, stroj – perspektivy poválečného humanismu
Friedrich Edelmann - Rebecca Rust /Germany - USA/   Příspěvek pro 20. ročník festivalu Forfest 2009
PhDr. Lenka Dohnalová - Institut umění Praha /CZ/   MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY – MUSICA NOVA
Mgr. Ing. Radim Bačuvčík - Univerzita T.Bati Zlín /CZ/   Je marketingové uvažování v rozporu s duchovní podstatou hudby?
Prof. Vladimír Bokes - VŠMU Bratislava /SK/   Kríza festivalov súčasnej hudby?
Starší články najdete zde / Older articles can be found here
Copyright © 2011-17 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. Hosting stránek zajišťuje Tomáš Poles. Vstup do administrace.